Quy định hành lý của Vietjet Air

VietjetAir1. Hành lý xách tay

– Mỗi hành khách (ngoại trừ trẻ sơ sinh) được phép mang lên máy bay tổng trọng lượng tối đa là 07kg (bao gồm 01 kiện hành lý xách tay chính và 01 kiện hành lý xách tay nhỏ)

Kích thước:

01 kiện hành lý xách tay chính có kích thước tối đa: 56cm x 36cm x 23cm

0 1 kiện hành lý xách tay nhỏ (bao gồm những túi sau)

+ 01 túi xách phụ nữ hoặc sách, tạp chí, máy ảnh, túi đựng thức ăn cho em bé, túi mua hàng tại sân bay…có kích thước không quá 30cm x 20cm x 10cm

+ 01 túi đựng áo khoác có kích thước tối đa khi mở ra không quá 114cm x 60cm x 11cm

+ 01 túi đựng máy tính xách tay có khích thước tối đa là 40cm x 30cm x 10cm

2. Hành lý ký gửi

– Trọng lượng không quá 32kg

– Kích thước không quá : 119cm x 119cm x 81cm

3. Lưu ý

– Trong những trường hợp đặc biệt, Vietjet Air có quyền từ chối vận chuyển hành lý. Ví dụ như các vật phẩm có thể gây nguy hại cho tàu bay hoặc người hoặc tài sản trên tàu bay; các vật phẩm bị cấm theo quy định của luật áp dụng, quy định hoặc lệnh của bất kỳ bang hay quốc gia nào nơi bay đến, bay đi và bay qua; động vật sống hoặc chết; hài cốt hoặc động vật; súng và đạn dược;…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *